top of page

Napihljiva igrala za otroke

CENIK
 

Grad Afrika: 120 eur/dan

Grad  Srečko: 100 eur/dan

Gradovi s toboganom  ( Kuža, Žirafa, Taja ):  80 eur/dan

Grad Klovn: 50 eur/dan

Napihljivo igrišče: 50 eur/dan

Cene veljajo v primeru, da sami prevzamete igralo na našem naslovu. Če želite, da vam igralo pripeljemo, postavimo,pospravimo in odpeljemo, pokličite za ceno. Možno je najeti tudi animatorja, ki skrbi za varnost.

 

VSE, KAR POTREBUJETE ZA NEPOZABNO ZABAVO, JE NAPIHLJIVO IGRALO, ELEKTRIKA, VRT ALI PROSTOR IN ZABAVA SE LAHKO PRIČNE!!!

 

POGOJI NAJEMA!!!

Ob prevzemu  igrala se z najemnikom sklene najemna pogodba. Prav tako ob prevzemu prejmete vsa natančna navodila za postavitev, uporabo ter varnostna navodila.

S seboj morate imeti veljavni osebni dokument s sliko.

 Z napihljivim igralom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi o najemu napihljivega igrala.

Najemnik mora z napihljivim igralom ravnati kot dober gospodar,

nosi polno odgovornost v primeru poškodb otrok, ki se na igralu igrajo,

dolžan je povrniti vse stroške, ki bi nastopili zaradi neupoštevanja te pogodbe.

Obvezno POSESAJTE IN OBRIŠITE NOTRANJOST napihljivega igrala po uporabi. Igranje otrok je NA LASTNO ODGOVORNOST. Otroci morajo pri uporabi najetega predmeta sezuti obuvala.

- Cena najema se zaračuna po dogovoru in se zabeleži v pogodbi.

Najemnik se zavezuje, da bo predmet uporabljal kot dober gospodar ter da ga brez soglasja najemodajalca ne bo uporabljal za rabo, ki presega običajno rabo.

 

Najemodajalec in najemnik se lahko dogovorita, da najemodajalec nudi najemniku tudi naslednje storitve, ki se zaračunajo po ceniku najemodajalca:

prevoz igrala na dogovorjeno mesto,

čakalne ure najemodajalca,

upravljanje najemodajalca z igralom v času najema.

 

Najemnik je odgovoren za vse okvare in poškodbe, ki jih bo povzročil na najetem predmetu te pogodbe. Odgovarja pa največ do višine vrednosti predmeta, ki je določena po ceniku dobavitelja.

 

Najemnik se zavezuje, da bo predmet uporabljal skrbno in odgovorno in ga vzdrževal kot dober gospodar.

 

Najemnik nosi polno odgovornost za morebitne poškodbe otrok, ki se igrajo z najetim predmetom te pogodbe.

 

V primeru, da je ugotovljena odtujitev predmeta, se o tem odvesti policija.

V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali drugih morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 
 

 

 

bottom of page